Handelsbetingelser​

Almindelige betingelser for køb af ydelser hos Græse El-Teknik

​Priser på service og reperationer pr. 01-03-18:

Ved timelønsarbejde; 566,00 kr. minimum 1 time inden for Frederikssund/Græse Bakkeby. Uden for Frederikssund Kommune regnes faktisk tidsforbug, dog minimum 2 timer.

Fejlfinding og programmenring på IHC systemer: 795,- kr. pr time.

Ved arbejder over 12.500,00 kr kan der gives et overslag*) baseret på timeløn. Mindre arbejder som f. eks. fejlfinding og småreperationer, udskiftninger med mere udføres kun på timeafregning ud fra aktuelt tidsforbrug, dog minimum 2 timer inklusiv kørsel.

Ved projekter og nybygninger afgives tilbud efter gældende regler. Tilbud er normalt gældende i max 60 dage, hvis ikke andet er aftalt.

Ved tilbud der afgives til brug som kontroltilbud eller budgettilbud faktureres gebyr på 2.500,- kr incl. moms.

Rådgivning til selvbygger ydes ikke

Tilslutning af vaskemaskiner/tørretumbler/komfurer(fritstående) til lovlig installation afregnes til fast pris ved kontant betaling til 650,- kr incl. max 2 m ledning og stikprop, ved max 10 km kørsel.

Ved fakturering og betaling inden 8 dage er prisen 675,00 kr.

​OBS: Vi udfører ikke fejlfinding og reperation af hvidevarer. her henvises til de sevicevirksomheder som har kopentancer inden for dette område.

Garanti:

Vi yder 1 års garanti på udført arbejde og 2 års garanti på leverede materialer fra fakturadato at regne.

På materiel og belysning som ikke er en del af vores leverance, ydes ingen garanti. Der henvises til sælgeren.

Udskiftning af selvindkøbte komponenter faktureres til normal takst.

Hvor defekt materiel fra egen leverance skal demonteres/genmonteres for bytning faktureres relt tidsforbrug efter gældende takst.

Betalingsbetigelser:

  • Regningsarbejde: fakturadato + 5 dage
  • Faste kunder: faktura dato + 8 dage.
  • Større kunder: Lb.mdr. + 8 dage.
  • Projekter over længere tid: månedlig a’contoafregning fakturadato + 8 dage

Privatkunder kan afregne småopgaver ved afslutning af opgaven, faktura skrives på stedet og der kan betales kontant Mobile Pay, kontanter kan modtages dog max 2000 kr.

Ved projekter over 50.000,00 kr skal der indbetales 40 % af tilbudssummen ved arbejdets start derefter 40 % ved færdiggørelse og 20 % efter aflevering.

Ved manglende betalinger stoppes arbejde uden varsel.

​Ved køb af solcelleanlæg indbetales anlæggets salgspris incl. moms ved bestilling.

Anlægget bliver så leveret på din adresse og er i din varetægt, indtil det er installeret, og du bliver faktureret for montage og installation, når anlægget er færdigt, kontrolleret, afprøvet og i drift.

Ved vejledende tilbud (kontroltilbud) faktureres et gebyr på 2500,00 kr for udfærdigelse af tilbud/projekt.

De viste priser er incl. moms.

​*) Overslag er ikke et tilbud og prisen er dermed ikke fast kan varierer +/- 15 % uden varsel

​OBS ! Vi udfører ikke ​arbejde uden regning, da regningen er en dokumentation for, at vi har udført arbejde på din elinstallation eller brugsgenstand.

Konstaterer vi under vores arbejde, tilstædeværelse at der bliver udført andet arbejde eller der forekommer arbejdere, som ikke er korrekt anmeldt til myndighederne, eller udføres sort vil dette blive indberettet til relevante myndigheder eller fagforbund